1

VEM BESTÄMMER?

I hundsammanhang brukar man ofta säga att det är viktigt att tala om för hunden vem som bestämmer. Man brukar också prata om att det är viktigt att hunden inte får vinna. Enligt detta synsätt så skulle det alltså vara en tävling om vem som har makten. Det kanske är det för många människor, men definitivt inte för hundar!

Jag, som levt med olika typer av hundgrupper, måste säga att jag inte förstår var man fått denna missuppfattning ifrån. Möjligtvis har man haft hundgrupper som inte varit riktigt harmoniska och därför mer fungerat som människor på ett fängelse, där den  osunda miljön och gruppsammansättningen mer eller mindre tvingar fram ett slags hierarki där någon bestämmer.

I mina hundgrupper – såväl rena familjer som ihoptvingade individer – har ingen någonsin velat bestämma över de andra. Däremot har de ALLTID försökt att få ut så mycket som möjligt av livet och ALLTID gjort som de har känt för (tills jag har övertygat dem om att det inte är ett bra beteende i människovärlden). Och då har jag ändå en ras som schnauzer, som av många anses vara en s.k. ”dominant” ras!

Innan jag går in på några exempel på hur hundfolk i allmänhet resonerar, ska jag förklara vad det handlar om när man pratar om att det är så viktigt med vem som ”bestämmer”.

VAR KOMMER ”BESTÄMMANDETANKEN” IFRÅN?

För det första tror jag att det har blivit någon slags sammanblandning mellan hur man som förälder ibland måste hävda sin rätt att vara ”den bestämmande föräldern” gentemot äldre barn som också vill hävda sin rätt, och rollen gentemot hunden. En del hundmänniskor jämför alltför ofta hundar med äldre barn eller t.o.m med tonåringar. Hundar ska aldrig någonsin jämföras med barn som nått över ”begreppsnivån”, alltså den nivå där man förstår avsikten bakom vad som sägs. Barn uppnår denna begreppsnivå ungefär vid två års ålder, men hundar uppnår den aldrig! Det är alltså helt uppåt väggarna att jämföra hundar med barn äldre än två-tre års ålder. Den enda likhet jag kan se mellan en hund och t.ex en tonåring, är osäkerheten inför omvärlden. Men hanteringen av hunden måste ändå baseras på att hunden inte har kommit förbi begreppsnivån, alltså att den inte förstår avsikten med vad du säger. Denna osäkerhet inför omvärlden hanteras bäst genom att hjälpa hunden till ett bättre självförtroende, främst genom att öva upp sin kommunikationsförmåga. Mer om det senare.

För en tvååring behöver man som förälder aldrig visa vem som bestämmer; istället vägleder och visar man vad som fungerar och vad som inte fungerar för att man ska kunna leva tillsammans. Även om man ibland måste vara konsekvent och envis för att få sin vilja igenom gentemot tvååringen, så är det fortfarande inte en kamp om vem som bestämmer utan faktiskt bara en ren inlärningsfråga. Om man är tillräckligt envis och konsekvent, kommer barnet så småningom att lära sig vad som gäller för att samvaron ska bli så trevlig som möjligt. Precis där befinner sig hunden och den kommer aldrig någonsin över den nivån! Om man har haft med barn ovanför begreppsnivån att göra, vet man att det ibland kan bli diskussion om vem som bestämmer eller inte. Hundar kommer aldrig dit.

Hundar är för övrigt inga små barn till oss, de är djur som bor i människovärlden. När den är vuxen så ska den behandlas som en vuxen. En vuxen hund alltså. Hunden är inte likvärdig dig, men den är inte heller din undersåte. Den är ett djur och du är på sätt och vis också ett djur fastän du är människa. Men din hund är gäst hos dig, för att du ville det. Respektera det och inse att hunden ofta har ett val och ändå väljer att lyda dig. Det är stort, tycker jag!

Det är alltså här det första tankefelet görs; att man blandar ihop rollen gentemot hunden med rollen gentemot äldre barn. Säkerligen kommer någon att invända att ”man visst visar tvååringar vem som bestämmer”. Jag förstår hur man tänker, eftersom det är lätt att blanda ihop den inlärning man håller på med, med ett bestämmande. Med mitt första barn tänkte jag ”ledarskap” och ”vem som bestämmer”, eftersom jag var skolad i dessa tankegångar. Det fungerade bra ur ”ledarskapssynpunkt”, men den inlärning (uppfostran) jag i själva verket höll på med kunde bli lite väl tuff ibland.  Barn nummer fyra är det absolut tjurigaste barn jag haft. Dock har jag inte tänkt ”ledarskap” och ”vem bestämmer” med henne, utan tagit allt på inlärningsnivå. Hon har ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla än sin storebror i samma ålder (barn nummer ett), likadant med de två i mitten som inte heller är uppfostrade efter ledarskapstanken.

Jag återkommer om vikten av ett gott självförtroende och självkänsla hos hundar i inlägget ”Vad vill vi med hundägandet?”.

Nästa sammanblandning tror jag har med näringslivet och betydelsen av ordet ”ledarskap” där. Jag tror också det kommer av att många hundägare har upptäckt att man inte kan tillämpa demokrati med en hund, eftersom demokrati, diktatur och auktoritet inte förekommer i djurvärlden. Där handlar det bara om vem som får mest mat och får fortplanta sig mest. När det råder brist på detta, vill säga. Däremellan råder fred och harmoni (glöm aldrig det!).

Man har upptäckt att man inte kan förhandla med en hund, att man ibland måste peka med hela handen. Det kan kännas som att man är chef över hunden och ”bestämmer” över den. En del hundägare får detta att fungera, medan andra inte kan förlika sig med tanken på att bestämma över hunden. Det finns någonstans något slags skala av bestämmande, där vissa hundägare bestämmer allt över hunden (där har jag själv befunnit mig!) till de som knappt bestämmer någonting alls. Militärtermerna som anammats inom hundvärlden ställer också till det. Ett ”kommando” är ju egentligen en order, d.v.s en uppmaning från en officer (chef) till en underlydande. Att vargar och hundar inte lever under militära förhållanden verkar många ha förbisett.

HUR TÄNKER HUNDEN?

Problemet med detta ”bestämmande” är att hunden inte riktigt är med på noterna. Den bryr sig nämligen inte om vem som bestämmer och vem som har makten, den bryr sig bara om att få ut så mycket som möjligt av livet. Hunden är inte intresserad av att vara ”chef” över dig, den vill bara ha ut något av tillvaron!

En av de viktigaste frågor hundar alltid ställer sig är ”-What’s in it for me?” Alltså, ”-Vad tjänar jag på det hela?”  – Fullblodsegoister, alltså!

Ok, invändningar igen. Om jag inte bestämmer över hunden, hur ska jag då få hundtillvaron att fungera? Hur ska jag få hunden att lyda? Hur ska jag få hunden att inte ”sträva efter ledarskapet” hela tiden om jag inte ska ”visa vem som bestämmer”?

Åh, det är så enkelt! 1. Tänk på vilka av hundens handlingar du ger respons till! 2. Öka ditt värde som resurs! (Att du sen måste tänka på några fler saker än så för att få ett fullgott hundägarskap, det är en annan sak.)

NÅGRA EXEMPEL:

Du har hört att hunden ska sitta och vänta på ett ”Varsågod” innan den får äta sin mat, för att det visar vem som bestämmer. Fel! Det gör att ditt värde som resurs ökar eftersom hunden inte får sin mat annat än genom att göra som du ber den om. Det kan vara en jättebra övning för den som har en hund som anser att man inte är en bra resurs. I annat fall är den ganska meningslös. (Se dock kapitlet om mat.)

Du har hört att hunden inte ska hälsa på andra hundar, annat än i vissa fall när du tillåter det. Det visar vem som bestämmer. Fel igen! Det visar hunden att du är en resurs, eftersom du är den som låter den hälsa på andra hundar.

Du har hört att du måste visa vem som bestämmer när du gett hunden ett kommando, t.ex när du kallat in hunden och den inte vill komma. Då måste du visa vem som bestämmer, säger alla. Fel! Om du har kallat in hunden och den inte vill komma och du inte talar om för hunden att den måste, får du en inlärning på att hunden inte måste komma. Och tvärtom, ifall du kräver att hunden ska komma till dig varje gång du ropar, får du en inlärning av att hunden måste komma till dig varje gång du ropar.

Du har hört att hunden inte får ligga i soffor och sängar för att det visar vem som bestämmer. Fel! Att hunden inte får ligga i soffor och sängar lär hunden att den inte får ligga i soffor och sängar.

Du har hört att om en hund, som får ligga i soffor och sängar, ligger där och morrar när du vill sätta dig eller lägga dig måste du antingen ta tag i hunden eller köra ner den, för att visa vem som bestämmer. Fel! Du lär hunden att det inte lönar sig att morra för att få ha soff-/säng-resursen ifred, att i den värld du har tagit in hunden i vinner man inga fördelar på att morra över resurserna.

Du har hört att du måste gå först ut genom dörren och/eller att hunden inte får gå utomhus förrän du sagt varsågod, eftersom det visar vem som bestämmer. Fel! Om du går först ut genom dörren eller att hunden bara får tillåtelse att gå på kommando, så lär sig hunden att du går först ut genom dörren och att hunden går sen, samt att den bara får gå efter ditt kommando. Övningen har ingen annan betydelse för hunden. Dock ökar du ditt värde som resurs eftersom hunden bara får gå ut genom din tillåtelse.

EN LITEN SAMMANFATTNING

Svårare än så är det faktiskt inte! Hundar är egentligen mindre komplicerade än vad folk i allmänhet tror.

Lär dig en gång för alla, att hundar inte är ute efter att bestämma eller ta över världen (eller din position i er relation, som är det synsätt man som hundägare får lära sig); de är enbart – jag säger enbart! – ute efter att tillskansa sig fördelar och tillgångar i livet som hund! Om det då råkar vara inom områden som inkränktar på dina domäner som människa, låt dig ändå inte luras utan LÄR hunden att den inte får just den fördelen eller den tillgången.

Så sluta bekymra dig om vem som bestämmer, du eller hunden. Sluta fokusera på att bli herre över hunden, hunden försöker inte bli herre över dig (även om vissa, som har fastnat i myterna om hundar, vill få dig att tro det). Sluta hålla på med en massa onödiga övningar i syfte att ”visa vem som bestämmer”, håll endast på med övningar som gör dig till en större resurs (se detta avsnitt) och övningar som du personligen som människa har praktisk nytta av! Fokusera mycket mer på vad du egentligen lär hunden, vad du egentligen belönar och vilka beteenden du egentligen ger respons till, än på någonting annat.

Kommande inlägg som relaterar till detta inlägg:

Den ärliga ilskan

Vad vill vi med hundägandet?

Relaterade tidigare inlägg:

Ledarskap

”Flockregler” i en hundgrupp

”Rangordning” i en valpkull

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
kicki - 22 april, 2009

Hej sys kul att du hitat den här vägen att nå ut hoppas bara att ”folket” hittar dig, gillar dina tankar får väl praktisera dem på min ”lill hunn” när hon flyttat hem till oss

Reply

Leave a Reply: