Varför blir det hundproblem?

Inte vet jag om jag inbillar mig, men jag upplever att folk har mer problem med sina hundar i vårt moderna samhälle än vad de hade förr i världen.

Man kan ju tro att det skulle ha att göra med att man uppmärksammar problemen mer, men det är inte det jag ser i alla fall. Jag ser fler hundägare med problem, helt enkelt.

Och enligt mitt sätt att se på det hela beror inte dessa problem på att folk bestraffar för mycket och är för auktoritära, inte heller att hundens behov inte tillgodoses, inte heller att folk ”brister i sitt ledarskap”, inte heller att man är för tråkig, att man ställer för lite krav eller någon annan av de populära anledningarna folk i allmänhet slänger runt som svar på varför hundägare har problem med sina hundar.

Nej, jag anser att orsaken – och samtidigt lösningen – är enklare än så. I mina ögon beror hundproblemen på att man inte har förstått att hundar måste anpassas till och läras hur människovärlden fungerar, och att människor måste skapa en positiv inställning till denna människovärld hos hundar. Utöver det lär de flesta hundägare in beteenden man egentligen inte vill ha, genom att de är omedvetna om att hundar lär sig genom association – hela tiden!

Och en negativ inställning ihop med inlärning av fel saker, blir tokigt hos både hundar och människor.

Vad du kan göra för att förebygga och åtgärda detta, hittar du en artikel om på Hundskola.NU! (gratis medlemskap). Om du kan ta till dig tankesättet om vad din hund egentligen behöver från dig, kommer ditt hundägande att bli så mycket enklare och du kommer att vara på god väg till att bli en Medveten Hundägare.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: