Tv-mässig hundträning eller hundmässig tv-träning?

Visst ser det imponerande ut när Barbro Börjesson, Fredrik Steen, Jeppe Stridh, Cesar Millan, Victoria Stilwell m.fl. hjälper hundägare med deras hundproblem. Visst kan tanken väckas att man behöver dessa guruer för att klara av sina hundproblem, särskilt när det gäller Cesar Millan vill man ju skapa intrycket att hundägare i stort sett alltid behöver professionell hjälp (varningstext typ ’Don’t try this at home’). Men egentligen är det ganska lätt att genomskåda vad de håller på med:

(Jag ska genast friskriva mig med att säga att jag inte sett alla avsnitt som visats med dessa guruer, så jag kan ha missat några nyanser!)

Barbro Börjesson: Jobbar i huvudsak med att bryta blockeringar med s.k. blockeringsbrytare (’påsen’) och med att stärka hundägarna som resurser/tillgångar i hundens ögon genom diverse sitt/ligg-övningar. För att påkalla hundens uppmärksamhet använder hon också blockeringsbrytare i form av ryck i kopplet. Hon använder också sitt/ligg som ett alternativt beteende.

Fredrik Steen: Använder sig mest av att ge hundarna ett alternativt beteende till det gamla beteendet. Hans mest använda övning, den s.k. ”ledarskapsövningen”, att hunden sitter medan man drar i kopplet, är en typisk alternativt-beteende-övning, som dessutom gör hundägarna mindre stressade och upprörda (vars lysande effekt man kan se på tv) i och med att de har något annat att fokusera på.

Jeppe Stridh: Programmet tog ju mest upp ”vanligt hundhyfs”, men i mina ögon kom han inte med några egentliga problemlösningar. Han använde sig dock av att öka resursvärdet för människor i hundars ögon, bl.a genom matskålsförbud och ”hoppsa”-steg.

Cesar Millan: Använder sig av (äkta) självsäkerhet och oräddhet för att åstadkomma blockeringsbrytare (”Tsch”) och jobbar också mycket med att belöna lugn istället för stress hos hunden (utan att han vet om det! Cesar är en person som många gånger gör ganska rätt, men som har en hundsyn som är skrämmande! I hans ögon är hundar dominanta, maktgalna varelser som hela tiden vill ta över herraväldet.) Cesar jobbar också med att få hundägare att bete sig mer självsäkert gentemot sina hundar, något som ofta får stor effekt i tv-rutan.

Victoria Stilwell: Är den enda av dessa som jag uppfattar jobbar mest med inlärning och ominlärning utan så mycket värderingar om varför. Hon är lite inne på berikning, men kanske mest aktivering, vad jag kan se. Hon använder sig av blockeringsbrytare (”Ah-ah!”), av alternativa beteenden och av ominlärning.

Alla instruktörer som jobbar med att ”ta över kopplet” från ägaren (Cesar Millan tar nog priset i användandet av detta!) använder sig medvetet eller omedvetet av hundars osäkerhet i närheten av en främmande människa. Det är alltså ett sedan gammalt känt fenomen som uppstår, när hundtränaren tar över kopplet från hundägaren. En osäkerhet hos hunden som utnyttjas. De flesta individer uppför sig bra mycket bättre och skärper sig otroligt mycket mer, när en främmande människa är med. Jämför med att lämna mindre barn till en främmande vuxen. En del barn blir till och med som små änglar när inte deras trygghet föräldrarna är med. Hundar fungerar likadant. Alla instruktörer som ”tagit över kopplet” har upplevt känslan av att få ordning på en annans hund bara genom att kanske vara lite mer bestämd än ägaren. Det är alltså detta fenomen många av tv-hundtränarna utnyttjar. Fult och fräckt, kan tyckas, men det ser ju bra ut i tv! Och är det inte det som eftersträvas i många fall, tv-mässighet?

Min egen åsikt om dessa?

De fyra första ägnar sig enligt min mening åt tv-mässig hundträning, alltså hundträning som ser ut och låter bra, men mest är anpassad efter människor, och då i huvudsak människorna som tittar på tv. Victoria Stilwell är den enda enligt mig som ägnar sig åt hundmässig tv-träning, alltså hundträning mest anpassad efter hunden och hundägaren/-na ifråga. Tyvärr missar hon, liksom de övriga, också hundars kommunikationsnyanser när hon tolkar missförstånd mellan hundar i koppel såsom dominans.

Eftersom alla dessa hundtränare tjatar om ”dominans” och ”ledarskap”, ska jag i några inlägg framöver försöka förklara hur det EGENTLIGEN förhåller sig med dessa uttjatade (och felaktiga!) begrepp.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: