Tankehjulet

Av en händelse fick jag för mig att jag skulle rita upp de åtta ”tankarna” i hjulform, med hund och ägare i mitten. Idén kom när jag satt och filade på min PowerPoint-presentation till föreläsningar. Och nu blir jag bara mer och mer förtjust i hela idén med detta tankehjul! Jag presenterar det första gången onsdag 17 mars, men sen kommer jag att använda detta ”tankehjul” som fördjupande utbildning på Naturligt Hundägarskap steg 2.

Så på en föreläsning skrapar jag bara på ytan med det geniala i detta hjul, med alltså hund och ägare som nav i mitten. Alla delarna hänger ihop så snillrikt och att jag dessutom använder färger ger hjulet en extra dimension. Jag hoppas att detta hjul kommer att bringa ännu mer klarhet i vilka beståndsdelar ett bra hundägarskap bör bestå av. För min egen del – fastän det är min egen hjärna som tänkt ut det – så har det i alla fall gett en aha-upplevelse att tänka sig de åtta beståndsdelarna i en rund form!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: