Snabbkurs i Naturligt Hundägarskap

1. Belönings- och responstanken – bli medveten om vad du egentligen belönar och ger respons till!

Din viktigaste kunskap som hundägare! Om du blir medveten om vad du ger respons till så behöver du faktiskt inte tänka på så mycket mer.

Det handlar om att inte ge hunden respons när den skäller, utan när den är tyst; att inte ge hunden respons när den vill framåt i kopplet, utan när den går i slakt koppel; att inte ge hunden respons när den kräver din uppmärksamhet eller när den stressar upp sig, eftersom det skapar ännu mer stress; trösta inte en rädd hund, då det ger rädslan respons etc. Hundlogiken är enklare än du tror!

Vad det gäller straff så måste du inse att hundar inte kan göra fel och inte göra rätt, de kan bara göra. Därför kan du bara straffa för att avbryta, inte för att hunden gjort ”fel”. En sådan ”blockeringsbrytare” kan vara effektiv i kombination med belöning – men utan belöning bör man faktiskt inte använda straff. (Att hejda och hindra hunden är inte straff, men bör ändå kombineras med belöning, annars fattar aldrig hunden vad du är ute efter.)

2. Resurstanken – människan, ägodelar, konkurrens etc.

Hunden ser dig som en resurs, en tillgång i människovärlden. Gör vad du kan för att öka ditt värde som resurs – ju fler saker som kommer genom dig, ju större blir ditt värde och ju mer samarbetsvillig blir hunden. Att ta initiativ, att träna in konster/moment, att ge mat på olika sätt, se till att hunden får röra sig etc. är saker som ökar ditt resursvärde.

Konkurrens uppstår när det finns brist på något. Vill du ha en hund som aldrig upplever konkurrens så se till att det inte finns brist och se till att den litar på att ingen människa skapar brist = tar resursen (maten, benet, leksaken etc) ifrån den. Det åstadkoms lättast genom byteshandel.

3. Förebilds- och imponeringstanken – bli medveten om vad du förmedlar och se till att du ibland imponerar på hunden!

Föregå alltid med gott exempel! Hundar lär sig genom imitationsinlärning, så ditt uppförande, ditt beteende och din inställning påverkar mycket mer än du tror. Håll dig själv lugn om du vill ha hunden lugn, är din bästa tumregel.

Ibland behöver man imponera på hunden för att den ska finna sig i människovärldens normer. Det kan handla om att hejda, hindra och hålla hunden. Var därför fysisk och envis med din hund så att den tror att du är starkare och envisare.

4. Strategi- och inställningstanken – se till att hunden skaffar sig kloka hundstrategier och en positiv inställning till omvärlden!

Vare sig du vill det eller inte så skaffar sig hundar strategier för att hantera tillvaron. Se till att du är med i utformandet av dessa strategier! Belöna det beteende du vill ha, så kommer hunden så småningom att skaffa sig just en sådan strategi i den situationen. Genom ditt fokus på belöning blir också hunden mer positiv till omvärlden, något som är viktigare än du tror.

Vill du t.ex ha en hund som fungerar vid hundmöten i koppel? Belöna alltid när hunden uppför sig, bestraffa ALDRIG (inga tillsägelser, inga koppelryck, ingenting negativt får förekomma!) och släpp ALDRIG fram hunden till andra hundar när den är det minsta stökig eller överintresserad! Se till att du ger respons åt ”rätt” beteende! Håll dig lugn och tänk på hur DU hanterar kopplet; hundmöten ska alltid ske i slakt koppel. Utrusta dig sen med tålamod, så småningom kommer hunden att använda den enda strategi i den situationen som fungerade, nämligen den strategi du tillhandahöll.

5. Farosignalstanken – ge aldrig hunden signaler som kan tolkas som FARA!

Gör inga situationer märkvärdiga! Se till att hunden lär sig att allt i människovärlden är helt normalt och naturligt. Håll dig alltså alltid lugn och ge inga signaler som får hunden att uppfatta att en situation är särskilt märkvärdig. Vissa raser är känsligare för detta än andra, beroende på arbetsbakgrund.

Att inte ge hunden farosignaler ska du tänka på vid hundmöten (att korta kopplet är en klassisk farosignal), i hallen (ju mindre du anstränger dig, ju bättre brukar slutresultatet bli), vid människomöten och vid allmänna rädslor.

6. Samarbetstanken – grunden för allt flock- och familjeliv!

Hundar är till skillnad från vargar extremt avlade på samarbete med människan. Vissa raser mer, vissa raser mindre. Ansträng dig att skapa en samarbetsallians med hunden och se till att hundens samarbetskanal alltid är öppen (straff täpper igen den!).

Ta reda på din hunds arbetsbakgrund så att du vet vilka motivationer som styr den och hur mycket samarbete den är avlad för. Utgå sedan från detta så att du inte kräver mer än hunden förmår.

7. Kommunikationstanken – tolka ALLT hundar gör såsom kommunikation!

Glöm allt snack om dominans, underkastelse/underlägsenhet etc. och tänk istället hotsignaler kontra fredssignaler. Hundar KOMMUNICERAR med varandra, ingenting annat.

De struntar i vem som bestämmer, de vill bara få ut så mycket som möjligt av tillvaron. De struntar också i vem som tar ansvar i situationer, det enda de gör är att skaffa sig hundstrategier som de tror fungerar. När du tror att du ”bestämmer” och/eller tar ”ansvar som flockledare” så använder du dig i själva verket av kommunikation i form av att ge respons till ”rätt” beteenden samt att du lär hunden människokloka hundstrategier. Konstigare än så är det inte.

8. Etologitanken – hunden är ett djur! Agera därefter.

Kom ihåg att hundar aldrig kan göra fel eller rätt, de kan bara göra – de är ju djur! Och som alla djur är de egoister – utnyttja det när du belönar och lär hunden det du vill att den ska kunna!

Kom också ihåg att lydnadsmoment och cirkuskonster FÖR HUNDEN är samma sak. En hund blir inte automatiskt lyckligare för att den blir lydigare, den har egentligen bara lärt sig några fler cirkuskonster. Men DU ökar ditt värde som resurs, stärker ert samarbete, lär den människoklokare hundstrategier samt ökar er ömsesidiga kommunikation med hjälp av att träna hunden i olika konster såsom sitt, ligg, rulla runt, gå fot, vacker tass etc.

Hunden är ett djur – ett slags gäst – i människovärlden och det är din skyldighet att anta hundens perspektiv i denna för hunden underliga värld. Hundar förstår aldrig någonsin vad vi menar, de bara lär sig vad som lönar sig!

Du har också skyldighet att ge hunden en berikad tillvaro på olika sätt. Ta reda på hundens arbetsbakgrund och ge den ett arbete som passar, helst ett nosarbete. Lär dig vad som berikar just din hunds liv!

****************************************

Dessa åtta ”tankar” är essensen i hur hundar tänker och vad de styrs av. Lär dig dem och utnyttja dem i din hundtillvaro, så blir den enklare.

Tankarna utgör grunden för den hundbok jag skriver på, som förhoppningsvis är klar under 2010.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: