1

Russinen ur kakan!

Jag tror att alla vi som professionellt håller på med hundar och djur har något att lära ut. I min värld är det de kunskaper som är logiskt hållbara som är det man kan plocka upp från olika hundmänniskor. Många av dem som räknas upp nedan har slagit in på en viss väg som sen färgar allt deras hundhavande, vilket gör att det tyvärr saknas nyanser hos en del av dem.

Här nedan följer det jag personligen tycker att olika hundmänniskor har bidragit med till synen på hundhållning. Det man kan notera är att åtminstone hundar i Sverige inte nödvändigtvis har blivit ”bättre” för att vi fått mer kunskaper – ibland måste man till och med fundera på om det inte istället blivit precis motsatsen…

NAMN BIDRAG TILL ALLMÄN HUNDSYN
Agneta Geneborg: Hundars arbetsbakgrund styr och avgör mycket
Anders Hallgren: Snällhet gentemot hunden; positiv inlärning; mjukare metoder
Barbro Börjesson: Tydlighet, tydlighet, tydlighet!; lek
Benny Österström (Vätterstads Hundskola): Hundar kan inte göra fel; tydlighet mellan NEJ – bra; lydnadsmoment = cirkuskonster för hunden
Cesar Millan: Oräddhet; imponera på hundar; hunden ska få vara hund; emellanåt milt tvång
David Selin: Det finns inget ledarskap; hundar bör få naturlig berikning i sina liv
Eva Bodfäldt: Hundägande innebär ett ömsesidigt kontrakt till kontakt med hunden; skvallerträning
Fredrik Steen: Alternativa beteenden (eg. Nya strategier i gamla situationer); lek; man kan vara inkonsekvent, men det ställer krav på relationen
Inki Sjösten: Målbildsfokusering (eg. Du får det du fokuserar på)
Ingrid Lingmark: Hundsnällhet är grunden vid hundmöten
Jan Fennell: Hälsa inte på hunden vid hemkomst (eg. Ge inte respons till hundens stress)
Jeppe Stridh: Hundägande är 95% kärlek, 5% ”dominans” (mina citattecken) (eg. 5% hundanpassning till människovärlden)
Kerstin Malm: Relationen hund – människa bör stå i fokus; hund och människa två olika arter, därför kan man inte prata om flockledarskap
Lars Fält: Harmoniperspektiv på gruppen
Leif Hedberg: Hundträning måste göras med känsla (Till viss del tror jag att han även menar med intuition och instinkt)
Memea Mohlin: Relationen påverkar vardagslydnaden
Per Jensen: Dominans och ledarskap är missuppfattade begrepp
Åsa Ahlbom:

Linträning

Turid Rugaas: Underkastelse = lugnande signaler
”De klickerfrälsta” (ursäkta ihopklumpningen!): All hundträning bör göras belöningsbaserad, precis som med andra djur
Djurkommunikatörer: Var närvarande och engagerad i hunden när du är aktiv med den. Du får det du fokuserar på.

Observera att detta är en högst subjektiv bedömning från min sida av olika ”hundmänniskor” och att ingen är ”bättre” eller ”sämre”. De som fastnat i sitt tänkande kan dock vara lite svåra att lyssna på i längden.

Observera också att denna bedömning bara berör det jag tycker är BRA med dessa hundmänniskor. Min personliga åsikt är att flera av dem använder rent dåliga metoder, utöver ovanstående ”russin” – men det är en annan femma!

Russinen ur kakan

Jag tror att alla vi som professionellt håller på med hundar och djur har något att lära ut. I min värld är det de kunskaper som är logiskt hållbara som är det man kan plocka upp från olika hundmänniskor. Många av dem som räknas upp nedan har slagit in på en viss väg som sen färgar allt deras hundhavande, vilket gör att det tyvärr saknas nyanser hos en del av dem.

Här nedan följer det jag personligen tycker att olika hundmänniskor har bidragit med till synen på hundhållning. Det man kan notera är att åtminstone hundar i Sverige inte nödvändigtvis har blivit ”bättre” för att vi fått mer kunskaper – ibland måste man till och med fundera på om det inte istället blivit precis motsatsen…

NAMN

BIDRAG TILL ALLMÄN HUNDSYN

Anders Hallgren:

Snällhet gentemot hunden

Cesar Millan:

Oräddhet; imponera på hundar; hunden ska få vara hund; emellanåt milt tvång

Barbro Börjesson:

Tydlighet, tydlighet, tydlighet!; lek

Fredrik Steen:

Alternativa beteenden (eg. Nya strategier i gamla situationer); lek

Memea Mohlin:

Relationen påverkar vardagslydnaden

Kerstin Malm:

Relationen hund – människa bör stå i fokus; hund och människa två olika arter, därför kan man inte prata om flockledarskap

Lars Fält:

Harmoniperspektiv på gruppen

”De klickerfrälsta” (ursäkta ihopklumpningen!):

All hundträning bör göras belöningsbaserad, precis som med andra djur

Inki Sjösten:

Målbildsfokusering (eg. Du får det du fokuserar på)

Ingrid Lingmark:

Hundsnällhet är grunden vid hundmöten

Benny Österström (Vätterstads Hundskola):

Hundar kan inte göra fel; tydlighet mellan NEJ – bra; lydnadsmoment = cirkuskonster för hunden

David Selin:

Det finns inget ledarskap; hundar bör få naturlig berikning i sina liv

Jan Fennell:

Hälsa inte på hunden vid hemkomst (eg. Ge inte respons till hundens stress)

Djurkommunikatörer:

Var närvarande och engagerad i hunden när du är aktiv med den. Du får det du fokuserar på.

Eva Bodfäldt:

Hundägande innebär ett ömsesidigt kontrakt till kontakt med hunden; skvallerträning

Turid Rugaas:

Underkastelse = lugnande signaler

Åsa Ahlbom:

Linträning

Agneta Geneborg:

Hundars arbetsbakgrund styr och avgör mycket

Jeppe Stridh:

Hundägande är 95% kärlek, 5% ”dominans” (mina citattecken) (eg. 5% hundanpassning till människovärlden)

Leif Hedberg:

Hundträning måste göras med känsla (Till viss del tror jag att han även menar med intuition och instinkt)

Per Jensen:

Dominans och ledarskap är missuppfattade begrepp

Observera att detta är en högst subjektiv bedömning från min sida av olika ”hundmänniskor” och att ingen är ”bättre” eller ”sämre”. De som fastnat i sitt tänkande kan dock vara lite svåra att lyssna på i längden.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Charlotta Barsk - 31 mars, 2011

Vilken bra och koncist sätt att sammanfatta så många olika röster som gör sig hörda i Hundsverige. Plus att man upptäcker hur mycket man faktiskt läst och känner igen i jakten på att hitta den stil och det sätt som känns bra för en själv. Läsvärt som alltid!

Reply

Leave a Reply: