Medvetet Hundägarskap (TM)


Hur kan det finnas så många olika sätt att se på hundar? Svaret brukar vara att hundar är olika.

Men hur kan då hundägare med samma ras och erfarenhet från flera olika individer säga så olika saker? Och varför fungerar så många råd inte på alla hundar? Och vad ska man egentligen välja av alla tips man får? Är klicker ett bra redskap? Måste man tänka på att vara ledare när man har hund? Frågorna är ofta fler än svaren. I min värld beror det på att vi missförstått hur hundar tänker; vi har inte hundlogiken klar för oss.

Hundägare brukar ofta passera 3 stadier:

1. Nybörjarstadiet när man suger åt sig all information man kan ta del av.

2. Mellanstadiet när man mest känner sig förvirrad av alla olika förhållningssätt.

3. Högstadiet när man tror sig ha ”kommit på det” och inte lyssnar på alla råd längre.

Tänk om det fanns ett förhållningssätt som tog dig från Nybörjarstadiet direkt till Gymnasiet istället, en nivå högre än de traditionella? Tänk om det fanns ett förhållningssätt som gjorde att du kunde genomskåda alla råd hit och dit och kunde börja tänka själv – och tänka hundlogiskt? Tänk om det förhållningssättet redan finns….

1996 vändes min världsbild vad det gäller hundar upp och ner. Plötsligt föll allt på plats och jag förstod varför mina hundar (schnauzer) bara blev besvärligare och besvärligare ju mer jag ansträngde mig. De tog oftast flera år innan jag tyckte att mina schnauzrar gick att ha att göra med.

Utifrån denna insikt har jag  sedan i över 14 år stött, blött och analyserat varför hundar gör som de gör och varför vi hundägare tänker som vi tänker. Jag har också klurat på hur hundar egentligen tänker och hur hundlogik fungerar. Mina funderingar kring människans påverkan på hunden och hundlogiskt tänkande har resulterat i Naturligt Hundägarskap.

Förhållningssättet du letar efter finns alltså redan, och sakta men säkert får jag ner mina tankar på papper.

När du lär dig principerna i det Naturliga Hundägarskapet kommer du emellertid troligast att märka att du egentligen redan kunde allt… Bland det viktigaste i dessa principer är dock att man slutar se hunden som en maktgalen flockmedlem utan istället ser hunden som ett logiskt tänkande djur som bor hos människor. Det innebär också att man börjar jobba med tysta och enkla metoder, som är anpassade både till mänskligt agerande och hundiga beteenden.

Naturligt Hundägarskap baseras på de åtta ”tankar” som hundar styrs av:

1. Belönings- och responstanken – bli medveten om vad du egentligen belönar och ger respons till!

2. Resurstanken – människan, ägodelar, konkurrens etc.

3. Förebilds- och imponeringstanken – bli medveten om vad du förmedlar och se till att du ibland imponerar på hunden!

4. Strategi- och inställningstanken –se till att hunden skaffar sig kloka hundstrategier och en positiv inställning till omvärlden!

5. Farosignalstanken – ge aldrig hunden signaler som kan tolkas som FARA!

6. Samarbetstanken – grunden för allt flock- och familjeliv!

7. Kommunikationstanken – tolka ALLT hundar gör såsom kommunikation!

8. Etologitanken – hunden är ett djur! Agera därefter.