Digitala hundkurser

För att nå ut till så många människor som möjligt producerar jag digitala hundkurser. I pipelinen ligger flera olika kurser som bara ska sammanställas så fort jag hittat enklare metoder för det. Digitala hundkurser har stora fördelar jämfört med ”vanliga” böcker, eftersom man kan använda flera sinnen för inlärning. Jag har själv uppslag till ett 20-tal kurser, men jag tar gärna emot tips på fler ämnen. Kommentera nedan

De digitala hundkurserna hittar du på DigitalaHundkurser.se

Mitt ”flaggskepp” Hundskola.NU! Mellanstadiet hittar du på Hundskola.NU/medlem