2

Nytt tema

Bara en liten passus om det nya temat. Som på en del sätt är bättre än det gamla, men på en del sätt är sämre. Det är intressant att hela upplevelsen av en webbplats byggd med WordPress avgörs av temat. Jag ska försöka modifiera detta lite grann, men jag tror att det i längden fungerar bättre. Det här är ett tema från Woo Themes, som har några gratis-teman, men flest s.k. premium themes, som man får betala för. Fördelen med Woo Themes är att de fungerar ganska bra, men man bör ändå studera temat noggrant innan man köper, så att det verkligen blir ett sådant tema som man behöver. Jag behövde t.ex ett tema som visade sidor men också kategorier. Det är nämligen meningen att du här ska kunna leta runt och läsa utifrån vissa områden. Jag kommer att strukturera upp detta vad det lider.

En av fördelarna med detta tema istället för det gamla är att det kan inkludera videofilmer. Vad det innebär får du upptäcka själv under sommaren 2011 :-)! Se förresten till att prenumerera på RSS från denna blogg så att du inte missar några inlägg eller andra uppdateringar. Nu framöver kommer det att hända många spännande saker här!

Uppdatering 21 juni om Nytt tema: Detta tema fungerar tyvärr inte i IE 9, varför jag måste byta än en gång! Rubrikerna försvinner i IEs senaste webbläsare och det går ju inte för sig! Jag provar därför nya teman tills jag hittar ett som fungerar som jag vill. (I WordPress är det i mångt och mycket temat som styr hur webbplatsen fungerar.)

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments
SEO Mike - 6 juni, 2011

Hey Website Owner! I really like your website, I found you through Google so I thought I’d share this tip with you. There is a WordPress SEO addon that does automatic Search optimization for your website, automated SEO addons like this are new in the blog scene so jumping on this now would give your page a huge traffic spike guaranteed. If you are serious about making your blog grow and make money then check it out @ http://bit.ly/iJW0pS. Thanks, keep up the good work.

Reply
Nanci Mccolley - 15 juni, 2011

Hiya…decent blog. Grateful I noticed it by using Google, to bad it turned out on-page six of search results. It seems like your utilizing WordPress with your blog, you might want to take a look at this plugin for WordPress at http://www.myseopressor.com it has enormously improved me with my online site rankings in Google Search. I would personally hate to see your useful written content not be located by other folks. All the best with your online site.

Reply

Leave a Reply: