1

Ledarskapsövningar

Tänkte att jag skulle ge ett litet smakprov till ur min hundbok. Därför kommer här en lista på ”Ledarskapsövningar” som jag dissekerar i min bok:

”Ledarskapsövningar”

Hundvärlden svämmar över av så kallade ”ledarskapsövningar”. Här går jag igenom så många jag kan komma på. I kursiv stil står min tolkning av vad övningen egentligen handlar om. Därefter kommer en analys av hur hundar gör mot varandra, utifrån hur mina egna hundgrupper enligt ovan har fungerat. ”Hur etologiska – hur hundiga – är dessa övningar?”, har jag helt enkelt frågat mig. Jag har aldrig sett någon av mina hundar bekymra sig om sådana här saker, inte ens när jag har haft mindre harmoniska grupper.

Jag vill dock än en gång varna för påfundet att ”en ledare alltid ska ta ansvar”. Med min ras är det inte smart att ”ligga steget före”, utan där är det smartast att jobba för att avdramatisera människovärlden. Att ”ta ansvar” i situationer kan lätt uppfattas av hunden som farosignalering.

Övningar som är bra för din och din hunds relation är markerade med två plustecken (+ +). De som du kan välja att ha eller inte ha är inte markerade. De övningar som enligt mig gör mer skada än nytta har två minustecken (- -).

HALLEN:

+ + Inte hälsa på hunden vid hemkomst:

Ingen respons ges till stressbeteenden, alltså lär man hunden att vara lugn (inlärning).

Hälsar hundar på varandra vid hemkomst? Ja, i stort sett alltid. Vid hög stressnivå kan de börja bråka, mycket eller lite.

Först in eller ut genom dörrar:

Hunden lär sig att ägaren går först (inlärning). Möjligheten att gå ut kommer genom ägaren (ökat resursvärde).

Vilken hund springer ut eller in först genom dörren? Den som har mest bråttom. Det är som regel den yngsta hunden som har mest bråttom ut och in.

– – Först vid dörren vid besök:

Hälsandet går genom ägaren (ökat resursvärde). Kan lugna en hund som upplever sig få respons för kontroll av sin omgivning, men bör undvikas på alla farosignalskänsliga raser! Blir oftare till en signal om fara än det får en positiv betydelse.

Vilken hund är först vid dörren? Den hund som står närmast.

Vilken hund skäller mest vid besök? Den som blir räddast (oftast den yngsta).

MÖTEN:

– – Hälsa först:

Hälsandet går genom ägaren (ökat resursvärde). Blir till farosignal, eftersom det blir märkvärdigt att träffa och möta andra individer.

Vilken hund skäller mest vid möten? Den som blir räddast (oftast den yngsta).

– – Inte hälsa på andra hundar:

Detta lär hunden att den inte får hälsa på andra hundar. Kan skapa frustration och dålig kommunikationsförmåga.

Hälsar lösgående, vuxna hundar på andra hundar? Ju äldre de är, desto mer ointresserade är de som regel. En positivt inställd hund hälsar dock mer än en negativt inställd hund.

UTOMHUS:

+ + Välja en annan väg än hunden:

Hunden lär sig att dess vilja inte är allenarådande, utan att den måste följa sin människa. Vägvalet kommer genom ägaren.

Väljer en äldre hund en annan väg än en yngre hund? Det händer, men oftast hakar alla hundar på den första vägväljaren. Hundar är nyfikna av naturen och följer gärna den som går iväg.

+ + Skvallerträning:

Hunden lär sig att ta kontakt med sin människa när det finns anledning att rapportera om något. Hunden ”pratar” med dig och du ”lyssnar” och agerar – optimalt samarbete. Hunden kommunicerar att det är något på gång. Du förändrar hundens inställning till positiv.

”Skvallrar” hundar för varandra? Det händer.

Hundar som drar i kopplet är dominanta. Ledaren anför ”flocken”.

En hund som lär sig att inte dra i kopplet, lär sig att inte dra i kopplet (inlärning). Att inte dra i kopplet minskar stress.

Anför ledaren flocken? Nej, den som har mest bråttom eller springer fortast är först. Går hundar med varandra i koppel? Svaret är givet: Nej.

– – Gå först på promenaden:

Hunden kommer inte framåt annat än genom att ägaren går först, vilket stärker ägarens resursvärde.

Mina egna hundar går bara bakom mig när de är rädda. Värt att fundera på – vi kanske gör hundar rädda genom denna idé?

Vilken hund går först på promenaderna? Den som har mest bråttom alternativt den som är mest tävlingsinriktad.

+ + Hoppa in i eller ut ur bilen på kommando:

Hunden lär sig att den måste vänta på tillåtelse (inlärning).

Möjligheten att komma in i eller ut ur bilen går genom ägaren (ökat resursvärde).

Vilken hund hoppar in i eller ut ur bilen om de får välja själva? Den som vill in eller ut mest.

Gå i båge vid hundmöten:

Kan definitivt bli till en farosignal – strömbrytaren som utlöser – för hunden.

Kan kommunicera pacificerande signaler till andra hundar.

Ger hunden en strategi vid hundmöten.

Går hundar i båge vid möten? Det händer.

+ + Göm dig i skogen:

Hunden vill inte gärna vara ensam och kommer att leta upp dig. Om du har den typen av ras. Med vissa självständiga raser bör du nog ha jobbat upp en hel del resurspoäng innan du börjar gömma dig…

Gömmer sig hundar i skogen för varandra? Bara om de leker, typ tafatt.

Ligga ner (i olika situationer):

En ny strategi som kan lugna hunden (om det görs utan farosignaleringar)

Tvingar/Ber hundar varandra att ligga ner? Nej, inte annat än om en ung hund ska luktas igenom.

– – Beskydda hunden/Ta ansvar:

Om du alltid försöker ta ansvar för alla situationer kanske du får bättre hundstrategier, men du får nog en hund som uppfattar tillvaron som ganska farlig.

Tar hundar ansvar? En synsättsfråga. Jag ser det som att den valt de strategier den trodde var smartast alternativt de enda strategier den kunde komma på.

Små valpar beskyddas av sin mamma. Äldre valpar beskyddas inte längre. (En vuxen hund borde inte behöva bli behandlad som en valp.)

– – Förbereda på vad som ska komma (slippa överraskningar):

Kan göra hunden mindre rädd, men definitivt också bli till en farosignalsströmbrytare.

Gör hundar varandra uppmärksamma på vad som är på gång? Ja, absolut. Vilken hund är den som oftast uppmärksammar de andra på händelser? Den som är räddast. (Värt att tänka på!)

Träna sitt, ligg och andra lydnadsmoment på promenaderna:

Hunden lär sig att lyda dessa ord bättre (inlärning). Samarbetsgraden och ägarens resursvärde ökar.

Tränar hundar sitt, ligg och andra lydnadsmoment med varandra? Svaret är givet: Nej.

Hunden ska sitta på kommando och ägaren drar i kopplet. Hunden ska ändå sitta kvar:

Ny strategi i gammal situation. Ägaren fokuserar på att lära in något nytt, och släpper sina gamla tankar och därigenom sin gamla påverkan på hunden genom sitt beteende.

Ber en hund en annan att sitta och ”ställer krav” att den ska sitta kvar? Svaret är givet: Nej.

MAT:

– – Alltid äta före hunden:

Maten kommer efter ägaren och därför genom ägaren.

Vilken hund äter först? Den hund som är hungrigast.

– – Varsågod vid matskålen

(med reservation för att det kan vara en bra grej för att öka sitt resursvärde):

Maten kommer genom ägaren.

Vilken hund hävdar sin rätt vid serverade matrester? Den som har lärt sig att det fungerar att morra bort de andra. Alternativt den som är hungrigast.

Vilken hund lägger beslag på tuggbenen? Den som är mest sugen alternativt den som är mest egennyttig.

Blir en morrande hund nedtryckt eller respekterad? Respekterad, utan tvekan.

LEK:

Leksak som kastas åt olika håll och du bestämmer vilken leksak hunden ska leka med:

Lek med leksak kommer genom ägaren (ökat resursvärde).

Vilken hund bestämmer vilken leksak som ska lekas med? Finns ingen regel. Oftast tar vilken hund som helst den leksak som ligger närmast eller den som är roligast.

Om två hundar vill ha samma leksak, kan en hund finta bort den andra hunden genom att ta en annan leksak? Absolut, men det verkar bara vara en del i leken och verkar sakna större betydelse.

– – Hunden får inte vinna dragkamper:

Leken avslutas av ägaren precis när det är som roligast. Kan höja resursvärdet, men rekommenderas inte då det kan sänka hundens självförtroende.

Vilken hund vinner dragkamper? Den som mest vill vinna.

Lek med hunden, men börja och avsluta leken:

Hunden kommer åt leken genom att samarbeta med dig.

Vilken hund börjar leken? Den som är mest sugen på att leka.

Vilken hund avslutar leken? Den som tröttnar först.

HANTERING OCH FÖRBUD:

Passivitet i knäet/”Ryggsäcken”:

Hålls hunden fast blir den imponerad Man lär också hunden att hantera sin egen stress.

Håller hundar fast varandra i knäet? Nej.  Se också Fasthållning.

+ + Förbudsträning:

Hindrandet eller straffet får hunden att tycka att ägaren är imponerande.

Om övningen görs rätt: Hunden lär sig att godiset kommer genom ägaren.

Sätter hundar upp förbud för varandra? Det händer. Förbud för någon äganderättszon, i så fall.

+ + Be om lov:

Hunden får inget som inte går genom ägaren (ökat resursvärde).

Hunden lär sig att den inte får göra det den vill förrän den tagit kontakt (ofta ögonkontakt) med sin ägare (inlärning).

Ber hundar varandra om lov genom ögonkontakt? Inte på det sättet som vi människor kräver av våra hundar. En osäker hund tittar dock mer på sina gruppmedlemmar än en självsäker hund. (Ytterligare ett skäl att använda utsläckning genom ignorering – man signalerar självsäkerhet om man inte tittar på hunden.)

+ + Fasthållning:

Hunden lär sig att den inte får komma ifrån sin människa förrän den är lugn (inlärning). Ägaren är envisare och starkare än hunden. Wow-faktor (imponering).

Håller hundar fast varandra? Bara vid genomluktning av yngre hund, genomförd av äldre hund. Annars inte.

INOMHUS:

Förbud för ett visst rum, men tillträde vid tillåtelse:

Hunden lär sig att vissa rum får man inte gå in i, annat än i undantagsfall.

Tillträde till rummet kommer genom ägaren.

Förbjuder hundar varandra att gå in i vissa rum? Enda gångerna jag ser det hända är nyvalpade tikar som vaktar rummet valparna ligger i, de första tre veckorna. Annars inte alls.

Hunden får inte ligga i hallen eller framför dörren; Hunden får inte sova i sängen; Hunden får inte ligga högst upp i trappan:

Hunden lär sig var den får ligga och inte (inlärning).

Vilken hund får bästa liggplatsen? Den som hinner först eller den som trängs mest.

Får en hund ligga var den vill för en annan hund? Absolut.

Gå aldrig över hunden. Ledaren ser till att hunden flyttar på sig om den är i vägen.

En hund som blir bortkörd lär sig att flytta på sig (inlärning).

Blir en liggande hund bortkörd eller respekterad? Respekterad, utan tvekan. Går de undan är det självvalt.

Vilken hund kräver störst utrymme? Som regel den yngsta, men det beror mest på att de vuxna hundarna ger den yngsta mycket utrymme. De går hellre undan.

Ledaren tar alla initiativ (överallt, inte bara inomhus):

Den som tar alla initiativ ökar sitt resursvärde avsevärt.

Vilken hund tar alla initiativ? Det är aldrig samma, men det är den som är mest motiverad på just det, just då. Faktiskt ofta den yngsta, som är mest lekfull och mest påhittig.

HUNDAR ÄR FAKTISKT INTE MER KOMPLICERADE ÄN ATT DERAS HÖGSTA PRIORITET ÄR ATT FÅ UT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT AV LIVET!

Värt att tänka på nästa gång du går först ut genom dörren eller envisas med att äta först. (Att du sen kan öka ditt resursvärde genom detta, det är en helt annan sak!)

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Åsa Lifhjelm - 31 januari, 2012

Hej Ingela
Mycket bra. Klart bättre sätt att tänka
vid hundägande.
Vi hörs
Åsa

Reply

Leave a Reply: