1

Koppel del 3

KOPPEL

(del 3)

7. Halsband satta bakom öronen på hundar är ett gammalt knep i utställningsvärlden för att få tillfällig ordning på bångstyriga hundar i ringen. Det fungerar oftast förvånansvärt bra och gör koppelhanteringen enklare. När halsbandet åker ner på halsen igen är hunden dock likadan som förut…

BOTEMEDEL: Koppelträna! Lär hunden bra strategier och bra beteenden i koppel genom att belöna bra beteenden.

8. Hunden lär sig snabbt att i första hand lyssna på kopplet! I andra hand kanske till och med att BARA lyssna på kopplet…

BOTEMEDEL: Låtsas att hunden är lös! Kommunicera enbart med röst och händer, INTE via kopplet!

9. Kopplet blir en belöning på mer än ett sätt: När det tas av/knäpps bort belönas det beteende som hunden just då uppvisar. Är det då ett mindre lyckat beteende, t.ex allmän stökighet, så belönas ju precis det! När kopplet tas på blir det samma belönande effekt på det beteende hunden har just då. Om hunden drar i kopplet och släpps fram, belönar kopplets framsläppande att hunden drar. När man har kopplet kort och släpper det långt, blir just det framsläppandet också en belöning för hundens beteende just då. En hund som dras undan från en annan hund blir en belöning för den hundens beteende, särskilt ifall den var ute efter att skapa avstånd, t.ex morrade…

BOTEMEDEL: Tänk alltid på vad du gör, tänk alltid på vad du belönar! Släpp bara fram hunden när den beter sig bra, koppla bara lös hunden när den är lugn! Försök förekomma hunden, så att du belönar hunden med kopplet INNAN den har hunnit stressa upp sig.

10. Kopplet skapar frustration. En enorm frustration! Ofta är hundar värre i kopplet, just för att de blir frustrerade. Ju mindre tillåtande man är, alltså ju mer man håller tillbaka hunden med hjälp av kopplet, ju mer frustrerade blir de.

BOTEMEDEL: Det intressanta är att ju mer en hund får göra, ju mer man släpper efter på kopplet (i tid! Hunden ska INTE ha hunnit stressa upp sig, då är du för sen!) ju mindre vill den göra….

11. Hundar pratar dåligt i koppel. Spända koppel ger ett ännu sämre språk. Lägg till ovanstående om morrning (avståndsökande signal) som ofta resulterar i att den andra hunden dras undan, eller att den morrande hunden dras undan, så har du svaret på många hundars inlärda koppelstrategier gentemot andra hundar. Plussa på vetskapen om att kopplet ofta (extremt ofta!) ger hunden farosignaler, så blir det inte så svårt att förstå att hundar reagerar negativt i koppel.

BOTEMEDEL: Träna hunden att inte dra i kopplet, så att den inte spänner kopplet när den vill prata. Se också själv till att kopplet är slakt när hunden pratar. Eller sätt på hunden en sele, så kan den prata bättre. Då får DU se till att kopplet inte spänns!

Jag som studerar andra hundägare och deras hundhavande hela tiden, fascineras av att hundar ändå finner sig i den koppelhantering som görs. Att de gör det är faktiskt ett bevis på hundars inneboende snällhet. Annars skulle de inte stå ut med människans fullständigt oetologiska koppelbeteende, som ofta skapar mer problem än det löser.

I samma stund som du börjar agera som om hunden är lös fastän den är kopplad, är du på god väg mot att bli en naturlig hundägare! Och om du sen börjar tänka på vad du EGENTLIGEN belönar, så är du nästan framme – så enkelt är det faktiskt!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Helena Norrby - 17 april, 2010

Ja du Ingela!
Ord och inga visor! Ändra det där till grimskaft/tygel på häst och det kunde varit ett inlägg hos mig :-)

Reply

Leave a Reply: