Inlärda beteenden kan ärvas

Kanske denna viktiga kunskap är en av de större förklaringarna till de stora skillnaderna hos hundraserna? Det kanske också är en av de stora förklaringarna till varför så många hundar har problem med stress? Det var i alla fall de tankar som dök upp i mitt huvud när jag av en slump läste detta:

***************************************************

Förvärvade egenskaper, som inlärda beteenden, kan gå i arv. Det visar en ny studie på höns, gjord av professor Per Jensens forskargrupp. Höns som fötts upp med oförutsägbar tillgång på mat utvecklade ett effektivare födosök – en förändring som nedärvdes till kycklingarna.

En av hörnstenarna i den moderna genetiken och i 1900-talets uttolkning av evolutionen är att förvärvade egenskaper, som till exempel inlärda beteenden, inte kan gå i arv. 


Men på den punkten finns skäl att tänka om. LiU-forskarnas studie på höns visar att detta faktiskt sker och att det kan vara ett viktigt sätt för djur att anpassa sig till nya levnadsbetingelser. 

Redan för par år sedan kunde forskargruppen under Per Jensen visa att stressade höns fick problem med inlärningen. Samma problem uppvisade senare också deras avkommor – som inte utsatts för samma stress. 


Denna gång visar forskarna att även positiv inlärning kan nedärvas. 


Daniel Nätt, doktorand i etologi vid Linköpings universitet, födde upp höns med oförutsägbar tillgång till mat. De utvecklade då ett mer effektivt födosök på bekostnad av undersökande beteende, en inlärd beteendeförändring som gav dem bättre förutsättningar att få i sig tillräckligt med mat. 

Deras honliga avkomma uppvisade samma förändrade födosök, och oavsett kön växte avkomman bättre, blev mer socialt dominanta och hade bättre överlevnad jämfört med avkomma från höns i en normal miljö. 


Forskarna fann att aktiviteten i en rad gener i hjärnan ändrades i den oförutsägbara miljön och även denna genetiska skillnad ärvdes av kycklingarna. 

Mekanismerna för den genetiska nedärvningen av förvärvade förändringar är fortfarande okända, framhåller Per Jensen och Daniel Nätt. 


– Men fenomenet kan bidra till att förklara hur utvecklingen ibland kan gå mycket snabbare än traditionell evolutionsteori tycks förutsätta, till exempel när djur tämjs och avlas av människor, säger Per Jensen.— 


Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: