Inledningsblogg

Det är så självklart för mig att tänka logiskt när det gäller hundar att jag ofta glömmer att människor i allmänhet tänker 1. som Walt Disney och förmänskligar hundar eller 2. i makttermer och ser hundar som ständigt strävande efter makt ”i hierarkin”. Alltför ofta blir det en mix av dessa två inställningar till hundar.

Jag hoppas att denna blogg kommer att få just dig på andra tankar och lämna ovanstående inställningar, i alla fall! Och att det då leder till att du känner dig mer självsäker i ditt hundhavande och att du undviker de största misstagen vi hundägare begår så gott som dagligen. Därför kommer jag att skriva om mina tankar och funderingar här.

Om det är möjligt kommer jag också att kommentera hundprogram på tv (det hänger på mina många barn ifall jag kan se dem eller inte), någon dag efter att de visats.

Välkommen tillbaka!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: