Ideologier?

Det är ganska intressant att studera hundsyn i tv, tidskrifter som Hundsport, Brukshunden, Canis, samt att ”känna av” åt vilket håll vindarna blåser.

Just nu skrivs det en del om att det håller på att svänga tillbaka till ”hårdare tag” inom hundträningen. Om man tittar på tv så ser man Cesar Millan (’Mannen som talar med hundar’) använda sig uteslutande av makttermer när han beskriver hundar. Jag läste dessutom en hundfråga som Barbro Börjesson svarade på och som handlade om drag i kopplet, där hundägaren inte hade fått hunden att sluta dra med hjälp av ”stanna-metoden”. Barbro rekommenderade ’knyck i kopplet’.

Så visst kan man känna sig sorgsen över att det återigen blir ”hårdare tag” – eller? Kanske vi istället borde fråga oss varför? Efter åratal av enträget arbete med början hos Anders Hallgren och löpande hos IMMI-instruktörer, hundpsykologer, hundkuratorer så borde väl ”den mjuka ideologin” ha gett större utdelning och fått större genomslagskraft. Personligen tror jag att många människor har försökt vara ”mjuka” mot sina hundar och misslyckats med att få ordning på hunden (vilket inte har med de ”mjuka” metoderna att göra, egentligen). Då vänder man sig till de ”gamla, hederliga” (?) metoderna (som ofta inte heller fungerar, men de känns ofta mer handfasta) och så är vi tillbaka där vi började.

’Vad kan vi lära av detta?’, är en väldigt relevant fråga. Det kanske i själva verket är så att vi alla är ute och cyklar när det gäller hundar och det är därför hundägare går tillbaka till metoder som inte heller fungerar? Personligen tror jag att det är så, att om vi kunde släppa alla gamla tankesätt med hierarkier och maktspråk skulle vi kunna nå in till kärnan hur man enklast får hundar dit man vill (eller upphör med beteenden vi inte vill ha). Så länge vi pratar om mjuka och hårda ideologier kommer vi inte att hjälpa den vanlige hundägaren att få en hund som fungerar i samhället. Det är därför jag har myntat begreppet ’det Naturliga Hundägarskapet’, för att ge Hund-Sverige en ny syn på hundars tankesätt, kommunikation och beteenden.

Ingela Melinder

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: