Hundpsykolog- hur blir man det?

Hur blir man hundpsykolog?

Jag har gått följande huvudutbildningar för att till slut titulera mig  hundpsykolog:

1. Valputvecklingskursledare 1987
2. SBK-instruktör 1988
3. Intro-kurs 1996
4. Instruktörsutbildning 1996 – 1997
5. Hundfriskvårdsutbildning 1997
6. Etologikurser 1998
7. IUPH (~ InstruktörsUtbildningProblemHund) 1999 – 2000

Utöver detta har jag varit på ett tiotal helgkurser och liknande, samt ett otal antal föreläsningar. En av de viktigaste har varit Ingrid Lingmarks kurs om hundmöten och hundsnällhet (läste hennes bok 1997 och fick en enorm aha-upplevelse). Turid Rugaas har också betytt mycket för mitt sätt att jobba som hundpsykolog.

Min hundsyn och mina hundmetoder baseras i första hand på forskning och studier, i andra hand på egna studier och egen erfarenhet av nästan 20 hundar och nästan lika många hundgrupperingar. Att vara hunduppfödare är definitivt en tillgång i jobbet som hundpsykolog!

Vill du bli Hundpsykolog?

Anders Hallgrens ”Hundpsykolog-utbildning” har numera övertagits av Hundutbildningsgruppen (David och Maria Selin). Deras utbildningar rekommenderas! Ring 0472-40066 eller maila till hundutbildningsgruppen@svkyutb7.se.

Jag har gått följande väg för att bli Hundpsykolog, men om den utbildningsgången är aktuell vet jag tyvärr inte. Prata med David eller Maria om detta.

1. Intro-kurs (numera Hund3); 8 dagar
2. Instruktörsutbildning (numera Hundkursledarutbildning); 6 helger + hemuppgifter + specialarbete
3. Hundfriskvårdsutbildning; 5 helger + hemuppgifter + specialarbete
4. IUPH (~ InstruktörsUtbildningProblemHund); 5 helger + projekthund+ hemuppgifter + specialarbete

Enligt mig är det en stor fördel om du har mycket förkunskaper med dig i bagaget. Utbildningen till hundpsykolog ger mer om du kan relatera till egen erfarenhet. Förutom allt du får lära dig om hundar, får du även lära dig att tänka själv och inte anamma allt som sägs och skrivs om hundar!

Som hundpsykolog förväntas man många gånger nästan kunna prata med hundar, folk kan använda termer som ”nå fram till min hund” och ”vi hoppas att du kan få ordning på honom/henne”. Det man ska komma ihåg är att man faktiskt jobbar med hundägarna! Jag kan aldrig ”nå fram till hunden”, jag kan bara hoppas att jag hjälper hundägarna att hantera sin hund på ett mer fungerande sätt!

Det råder delade meningar om huruvida ”hundpsykolog” är en bra titel eller inte. Personligen tycker jag att titeln snabbt talar om vilket yrke jag har, men jag hade föredragit att ”hundbeteendekonsult” hade varit den benämning som användes redan från början. ”Hundägarcoach” tycker jag också är en ganska bra titel, men när man säger den så greppar inte folk riktigt att det är hunden jag förstår mig på, då tror de att jag bara riktar in mig på hundägarna. ”Hundcoach” tycker jag  däremot är en urusel titel, eftersom man absolut inte coachar hunden! Man coachar hundägarna att förstå hunden, att förstå hundens psykologi och etologi. Bara där kan man hjälpa till. Så jag tycker nog ändå att ”hundpsykolog” är en ganska bra benämning på ett viktigt yrke!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: