1

Hundar kan inte göra fel!

För många år sedan, någon gång i slutet av 80-talet/början av 90-talet, fanns en kille som hette Benny Österström och som grundade Vätterstads Hundskola. Han blev ganska snart otroligt omstridd, eftersom han hade så radikala metoder i att träna hund. Själv har jag bara hörsägen från hans kurser, men de var kända för en extrem brutalitet. Man fick tydligen lära sig att ta nacksving på hunden och brotta ner den på hans kurser. Det var en hel del tänkande utanför gängse ramar, men det man hörde var sällan positivt.

Debattens vågor gick höga i Hundsport och Brukshunden under denna tid. Anders Hallgren och Benny Österström blev snabbt två motpoler i hundvärlden – den mjuka respektive den hårda. Båda tycktes ha rätt.

Till Vätterstads Hundskola åkte folk med ”problemhundar” och det blev ett högt tryck på hans kurser eftersom många såg resultat. Att lika många åkte därifrån utan större framgång hördes inte lika högt – vi hade inte internet på den tiden! Så denna hundskola blev något av en framgångssaga, brutaliteten till trots.

Men så småningom dog det liksom ut. Kurserna drog färre och färre deltagare och Vätterstads Hundskola försvann efter några år. I mina ögon hade en självsanering inträffat. Ett koncept som egentligen inte fungerar eller samklingar med hur det egentligen förhåller sig, lever inte särskilt länge. Intrycket man fick som aktiv i hundvärlden på den tiden, var att Vätterstads förstörde fler hundar än som ”räddades”. Då blir man inte långlivad, hur radikal och ”utanför-boxen-tänkande” man än är.

När jag påbörjade mina hundutbildningar 1996 fanns Vätterstads fortfarande i färskt minne, så när min lärare David Selin refererade till Benny Österström så visste alla vem han pratade om. Vad var det då som refererades, ifall nu Benny var så brutal?, kan man ju fråga sig. Jo, David sa en sak som därefter har präglat alla mina analyser av vad det var som inte stämde med hur vi ser på och hanterar hundar. Benny hade nämligen lärt ut en ”käpphäst” som sedan låg till grund för hela hans filosofi. Frasen (käpphästen) löd:

Hundar kan inte göra fel.

Hur rätt hade inte Benny Österström! :-) Det finns nämligen inte en enda hund på denna jord som någonsin har gjort fel!

Hur mycket du än tror att din hund gör fel, så gör den inte det! Hundar kan nämligen inte göra fel – och de kan inte heller göra rätt! HUNDAR KAN BARA GÖRA! Varken fel eller rätt. Ty hundar är djur och ett djur har inte moral. Inga djur har moral. Djur bara gör – varken rätt eller fel.

Anledningen till att vi är så fixerade vid rätt eller fel, är faktiskt för att vi har lärt oss att döma. Vi lär oss tidigt att vissa beteenden är ”rätt” och vissa beteenden är ”fel”. Sedan när vi skaffar hund överför vi den ”kunskapen” till hundarna och glömmer bort (alternativt vägrar inse) att vi har med DJUR att göra. Disneyfieringen är kraftigt utbredd i det mänskliga samhället, och att tillskriva hundar moral och ett ”rätt-och-fel-tänkande” är den kanske yttersta disneyfieringen, alltså förmänskligandet av hunden.

Oerhört många professionella hundtränare verkar ha köpt konceptet med att ”hundar gör fel”, sorgligt nog även de som tränar hund i teverutan. För egentligen kan man inte tänka så, utan att i samma stund förmänskliga hunden. Jag vet inte hur många gånger jag suttit och tittat på (eller läst texter av) professionella hundtränare som vänder sig emot förmänskligande av hundar – för att i nästa stund prata om att hunden ”gör fel”. Jag bara suckar djupt…

Man kan helt enkelt inte ”tala om för hunden att den gör fel” – för den gör inte fel! Den bara GÖR! När du inser detta fullt ut så blir du faktiskt befriad:

Din hund gör inte FEL – den bara GÖR!

Nu protesterar du kanske, och undrar hur du då ska kunna lära hunden något, ifall den inte gör fel? Det kommer mitt nästa blogginlägg att handla om, hur man kan träna ALLA hundar på samma sätt – utan att någonsin anse att hunden gör fel!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Gunilla Melkersson - 6 augusti, 2015

Jag läste med stort intresse! Hundar gör inte fel, och kanske inte vi människor heller. Vi försöker ju alla göra det som vi tror kommer att leda till högst lönsamhet eller minst obehag i olika situationer…

Jag ser fram emot att läsa nästa inlägg om träning utan att säga ”fel”.

Reply

Leave a Reply: