Förstå din hund lite bättre

Per Jensen är en av Sveriges bästa etologer vad det gäller hund. Nu har han kommit med en ny bok ”Hunden som skäms – Myt eller sanning?” som säkerligen är lika läsvärd som hans tidigare. Han har enligt mig en mycket sund hundsyn.

Nedanstående artikel utgår ifrån Per Jensens sätt att förklara hundars språk och du kan använda den för att träna upp din egen förmåga att förstå din hund lite bättre:

http://www.expressen.se/husdjur/forstar-du-hunden-14-vanliga-misstolkningar/

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: