Ett ”hjälpmedel” till att göra din hund mer positiv!

Hundar blir glada av att lösa problem! :-)

http://fof.se/tidning/2014/1/artikel/hundar-blir-glada-av-att-losa-problem

Inom de hundträningskretsar som fokuserar på inlärning har man länge förespråkat att lära in ett nytt beteende för att få bort det oönskade beteendet. Nu har en studie visat att hundar blir GLADA av att lösa problem, vilket gör att du vinner TVÅ saker på att lära in ett nytt beteende istället för det gamla:

1. Du lär hunden en ny strategi att hantera sin omvärld på. Många hundar beter sig som de gör för att de inte vet något bättre sätt att bete sig på.

2. Du gör hunden mer positivt inställd till omvärlden eftersom den blir glad av att lära sig saker. Att få hundar positiva till omvärlden är en av de viktigaste uppgifterna för hundägare i synnerhet och alla människor i allmänhet. En positiv hund ställer inte till med lika mycket problem för omvärlden.

Tränade hundar har större möjlighet att veta vad som förväntas av dem. Träna din hund att klara av sin omvärld, men undvik att styra den i alla lägen, det är mitt råd.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: