Drömuppfödaren!

När jag ändå är igång och skriver om uppfödare så publicerar jag detta också:

DRÖMUPPFÖDAREN

har MINST en hund till som valparna får umgås fritt med, gärna fler än en. Det optimala är att det också är en hanhund med i ”uppfostringsgänget”. Observera dock att flera hundar hos en uppfödare inte innebär att valparna har fått umgås med dem! Här är ditt ansvar att be att få se valpens umgänge med de andra hundarna. Om det inte är möjligt att få se det – dra åt dig öronen!

… har låtit valparna bli lyfta och vägda så lite som möjligt de första två veckorna, för att undvika stress.

… har undvikit stress hos tiken under dräktigheten.

… har tänkt på vad valparna har fått respons för och inte respons för, redan från späd ålder. Har t.ex inte gått in till dem när de skrikit, inte lyft upp dem när de bara stått med två tassar på marken, inte ställt ner matskålen om de hoppat efter den etc.

… har tränat fasthållning och allmän hantering.

… har gett valparna ordentligt med mat så att konkurrens inte uppstått och därmed ingen inlärning av konkurrensmedvetenhet hos valpen.

… inser att både medfödda beteenden och inlärda beteenden hos tiken kan nedärvas och avlar därefter.

… har låtit valparna få lugn och ro samt sova ordentligt.

… har låtit valparna få uppleva olika typer av människor, helst barn.

… har låtit valparna få uppleva nya saker och en del nya miljöer.

… har låtit valparna vara utomhus så mycket som det bara är möjligt med hänsyn till årstiden.

… har låtit valparna springa fritt emellanåt, så att de får träna kroppen optimalt.

… har gett dem kärlek och vant dem vid mänskliga ömhetsbetygelser.

… låter valparna dia/snutta på sin mamma så länge som möjligt.

… ger mamman möjlighet att själv bestämma umgänget med valparna.

… låter ibland tiken och valparna springa fritt för den viktiga ”språk- och jaktträningens” skull.

… har mamman och/eller andra vuxna tikar kvar hos valpar, som inte flyttar, även efter 8 veckor.

… låter valpar som är kvar efter 8 veckor vara med om både det ena och det andra. (Att låta en kvarbliven valp flytta ”på låtsas” till någon man känner gör valpen starkare i sinnet!)

… vänjer valparna vid ljud av olika slag, gärna fyrverkerier.

… har gett valparna rått kött i någon form för tillvänjningens och näringstäthetens skull, samt för att det är kött hundar är skapta att äta.

… ger valparna en hundriktig kost baserad på kött, mjölkprodukter, äggula och uppblött torrfoder. Undviker alla former av spannmål, även majsprodukter.

… avlar på rastypiska (vad det gäller anatomi, päls, egenskaper och temperament) och FRISKA hundar.

… tar sig tid med valpköparna, framförallt vid köpet. Finns därefter tillhands.

gör aldrig en avelskombination om resultatet egentligen är ointressant ur avelssynpunkt.

… låter de egna hundarna vara hundar.

… är medveten om sina juridiska och skattemässiga skyldigheter som näringsidkare, såväl gentemot konsumenterna (valpköparna) som gentemot staten och skatteverket.

… ställer högre krav på sig själv än på sina valpköpare.

… jobbar för rasens bästa.

behåller hellre en valp lite för länge än säljer till första bästa som dyker upp.

samarbetar med andra uppfödare inom rasen.

hänger med i hundsportsutvecklingen och håller sig ajour.

… har egna hundar du gillar.

… är någon du själv gillar som person.

Har du hittat en sådan uppfödare? Då är du bara att gratulera!

Jag vet att dessa uppfödare finns och de är guld värda för alla hundköpare där ute!

Funderar du själv på att bli uppfödare? Ta då till dig ovanstående och sträva efter att uppnå ”drömuppfödarstatus” så blir dina valpköpare gladare hundägare!

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: