Det Naturliga Hundägarskapet

Det Naturliga Hundägarskapet innebär en naturlig och avspänd relation mellan hund och människa, baserad på samarbete och kommunikation, kunskap om hundars beteende samt basala och logiska inlärningsprinciper. Det innebär att du måste inta en naturlig och avslappnad hållning gentemot din hund och bli en lärare och vägledare istället för en ledare/flockledare. Det innebär också att du måste lära dig en konstant medvetenhet om hundars förmåga till inlärning, lägga alla tankar om maktkamp åt sidan, samt förstå hur logiskt hundar tänker. När du lär dig principerna i det Naturliga Hundägarskapet kommer du emellertid troligast att märka att du egentligen redan kunde allt…

Det är enkelt att träna och uppfostra hund, men man måste helt sluta förmänskliga hunden om man ska lyckas! Istället bör man ta fasta på beteenden och tankesätt som vi människor har gemensamt med hundar, eftersom hemligheten bakom det enkla i att uppfostra hund är att tänka lika logiskt som en hund.

Varje hundägarekipage är unikt och har sin egen relation. Därför måste naturligtvis också metoderna anpassas därefter, men jag anser att det finns vissa grundläggande regler i hur hundar tänker som kan appliceras på alla hundar och alla raser. Och det är INTE ett makttänkande som många vill ha det till.

Det finns också mycket ’måsten och bör’ på hur man ska uppfostra en hund – för att inte tala om allt du som hundägare får lära dig att DU ”ska vara”. Med det Naturliga Hundägarskapet får du vara dig själv samtidigt som du får redskap till en vettig och någorlunda lydig hund (precis det vi alla önskar!).

Det Naturliga Hundägarskapet har vuxit fram utifrån erfarenheter med ett flertal hundar, i huvudsak Dafnis, Lissi, Pipeta, Bentley och Impala. Det är också ett resultat av insikter från mina hundutbildningar i relation till mina erfarenheter inom brukshundsklubbsvärlden. Men det är framförallt insikter som vuxit fram i samvaron med alla de valpar (hittills 25 stycken) jag uppfostrat från ca 8 veckors ålder, helt eller delvis.

Bland det viktigaste i dessa principer är dock att man slutar se hunden som en maktgalen flockmedlem utan istället ser hunden som ett logiskt tänkande djur som bor hos människor.

Ingela Melinder
 

Hundstrategicoach. Hundbeteendekonsult och hundägarcoach. Flerhundsägare. Hunduppfödare. Hundfrisör. Hundfriskvårdare. Erfaren. Fritänkare utanför ramarna. Analyserar och reflekterar. Letar efter "kärnan" i allt. Kan "översätta" ett område till ett annat och tänker i liknelser. Logiskt tänkande. Studerar kvantfysik/metafysik för den personliga utvecklingens skull. Okonventionell. Liberal. Nätverkare på flera nivåer. Har ett spännande liv med mängder av människomöten och hundanalyser. Glesbygdsförespråkare. Fårägare. Gift i en herrans massa år med samme man. Flerbarnsmamma, familjehemsmamma och mormor.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: